Υλικά | Ξυλουργικές Κατασκευές

Υλικά

Χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής και διακεκριμένης ποιότητας, τα έπιπλά σας θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή φυσική αντοχή στο χρόνο, την υγρασία, τη θερμότητα και στις φθορές που αυτά προκαλούν. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται διαθέτουν την κατάλληλη πυκνότητα για κάθε περίπτωση και προσαρμόζονται ανάλογα με την κατασκευή στην οποία θα χρησιμοποιηθούν, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ανθεκτικότητά τους.

Ανάλογα με την υγροσκοπική κατάσταση του ξύλου και σύμφωνα με το περιβάλλον στο οποίο θα τοποθετηθεί, προτείνονται αυτά τα υλικά, που θα διασφαλίσουν ότι τα έπιπλα σας δε θα παρουσιάσουν στρεβλώσεις, ραγαδώσεις, κυψελίδωση, μεταχρωματισμούς ή ακόμα και αποσυναρμολόγηση. Επιλέγουμε για εσάς εκείνο το ξύλο που αρμόζει στις ανάγκες του χώρου σας και που θα εξασφαλίσει τα περισσότερα χαρακτηριστικά ποιότητας, προστατεύοντας έτσι τα έπιπλα σας από τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες μπορεί να εκτεθούν.

Ανάλογα με το συγκεκριμένο σκοπό, είναι δυνατή η παροχή διαφόρων επιφανειών (τραχείες, λείες, ή πλανισμένες) όπως επίσης και ειδικές διατομές και μήκη.

Υλικά | Ξυλουργικές Κατασκευές 07/12/2015
Λεωφόρος Σπατών 191, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 693 22 84 599